Ατομική Θεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι ψυχικής ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας. Το ταξίδι αυτό μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία και σε οποιαδήποτε φάση ζωής. Οι εσωτερικές ανάγκες και τα γεγονότα ζωής μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο γραφείο του θεραπευτή. Η ατομική θεραπεία μπορεί να είναι υποστηρικτική και διερευνητική και βαθμιαία να οδηγήσει στην αλλαγή.

Η θεραπευτική διαδικασία δίνει την ευκαιρία στον αναλυόμενο να εγκαταλείψει τα μοτίβα και τους ρόλους που δεν τον οδηγούν πουθενά, να αποδεχτεί τον εαυτό του και να βρει καινούργια προσωπικά μονοπάτια ελευθερίας και αυτογνωσίας.

Θεραπεία Ζευγαριών

Η σχέση ενός ζευγαριού είναι σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής. Ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να είναι. Ο καθένας από τους συντρόφους κρατά έναν καθρέφτη που ο άλλος βλέπει το είδωλο του, τις αδυναμίες του και τις δυνατότητες του. Ο καθένας εξελίσσεται ατομικά και αυτό έχει αντίχτυπο πολλές φορές αρνητικό στον άλλο. Και με αυτό τον τρόπο η σχέση αλλάζει, μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο από αυτό που αρχικά πιστεύαμε και επενδύσαμε.

Η καθημερινότητα, τα προβλήματα και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες επιβίωσης δημιουργούν προβλήματα. Άλλοτε τα προβλήματα επιλύονται και άλλοτε δημιουργούν καινούργια προβλήματα. Το ζευγάρι συγκρούεται και υπάρχει πιθανότητα οι σύντροφοι να απομονωθούν μεταξύ τους.

Η θεραπεία ζεύγους έχει σκοπό αρχικά να αποσυμπιέσει το αρνητικό κλίμα και να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα να εκφράσει τα συναισθήματα του, τις ανάγκες του και τις επιλογές του. Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής το ζευγάρι θα κατανοήσει αυτό που πραγματικά επιθυμεί και τον τρόπο που θα το πετύχει.

Group Therapy

Ομάδα Αυτογνωσίας

Ελάτε σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας από το εγώ στο εμείς με πυξίδα τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες σας. Σαν συνεπιβάτες και συνοδοιπόροι που αναζητούν καινούργιες πορείες ζωής.

Η ομάδα απευθύνεται σε όλους εσάς που θέλετε να εκφράσετε τις σκέψεις σας, να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να βρείτε διέξοδο σε συναισθηματικές δυσκολίες που μπλοκάρουν τη ζωή σας. Εδώ έχετε την ευκαιρία να δεχτείτε ανατροφοδότηση και υποστήριξη χωρίς να διακινδυνεύετε κάποια προσωπική σχέση.

Για όποιον ενδιαφέρεται να μπει στην ομάδα χρειάζεται να προηγηθεί μια αρχική συνέντευξη γνωριμίας μαζί μου.

Οι συναντήσεις της ομάδες γίνονται σε σταθερή μέρα και ώρα, ανά εβδομάδα και διαρκούν δύο ώρες.

Πληροφορίες στο τηλ. 6947 264 936.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας.